Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

helyszíni ellenőrzési referens


  • A hirdetés 652 napja lejárt

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

helyszíni ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 35. pontja szerinti Európai Uniós feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet alapján, közreműködik a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti (KSZ) feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A támogatások kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős az informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, a szükséges módosítások aktualizálásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért, továbbá köteles használni az informatikai rendszerek által adott sablonokat; A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; Adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához; Ellátja a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat; Értesíti a Kedvezményezettet a helyszíni ellenőrzésről, továbbá időpontot egyeztet; A helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvet készít és szükség esetén intézkedési tervet rögzít; A helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt, felkészül az adott projekt vonatkozásában, együttműködve a projektet kezelő munkatársakkal; Szükség esetén szabálytalansági eljárást, szerződésmódosítást, a kifizetés felfüggesztését, szabálysértési, vagy büntető eljárást kezdeményez; Részt vesz és adatot szolgáltat az éves helyszíni ellenőrzési terv elkészítéséhez; Részt vesz az éves helyszíni ellenőrzésekről készült összefoglaló elkészítésében; Részt vesz a Központ és a jogszabály által előírt konferenciákon, képzéseken.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, I. besorolási osztályban előírt: Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Helyszíni ellenőrzés vonatkozásában legalább két éves releváns szakmai tapasztalat (releváns szakmai tapasztalatnak a hasonló projekteket kezelő intézményrendszerben töltött idő vagy az ellenőrizendő témában szerzett jártasság tekinthető).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszaki végzettség,

        „B” típusú jogosítvány,

        szakmai tapasztalat helyszíni ellenőrzésekben,

        európai uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat,

        közbeszerzési eljárások ismerete,

        számviteli ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,

        Minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),

        Figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,

        Rugalmas, nyitott személyiség,

        Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz.

        Motivációs levél.

        Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata.

        A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiszár Zsolt, az Állampénztári Iroda irodavezetője nyújt, a 92/501-680 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAL-IG/4-40/2017. , valamint a munkakör megnevezését: helyszíni ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek utca 5. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAL-IG/4-40/2017., valamint a munkakör megnevezését: helyszíni ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton a megyei igazgató részére a igazgato.zalaegerszeg@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezések elbírálása folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.allamkincstar.gov.hu - 2017. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat. A kinevezés határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre