Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

hivatalvezető


  • A hirdetés 491 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
--> Dékáni Hivatal

hivatalvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1-től legfeljebb 2022. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó hivatalvezető feladata a dékán illetve a kari testületek hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, a Kar vezetéséhez szükséges adminisztratív, szervezési, gazdálkodási és ellenőrzési tevékenység végzése. Irányítja és koordinálja a Dékáni Hivatal és a Kar adminisztrációs tevékenységét, az üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos teendőket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) végzettséggel, angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával, a felsőoktatásban használt infokommunikációs rendszerek alkalmazásában, valamint igazgatási munkakörben szerzett tapasztalattal. Előnyt jelent – különösen egyetemi - igazgatási beosztásban szerzett (vezetői) tapasztalat. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szegedi Tudományegyetemmel, mint munkáltatóval ügyvivő szakértő munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben közalkalmazotti munkakör betöltésére irányuló állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. kancellárnak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 2. rektori/kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), 3. részletes szakmai önéletrajzot, 4. végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, 5. eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        6. a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), 7. a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        8. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; 9. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        10. nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, 11. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-7/2017 , valamint a beosztás megnevezését: hivatalvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-7/2017, valamint a munkakör megnevezését: hivatalvezető.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2017. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2017. február 16-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.), személyesen vagy postai úton 1 eredeti és 5 másolati példányban, továbbá 1 elektronikus példányban, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón). A pályázatok formai feltételeiről a (62)-544-007-es és a (62) 544-008-as telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-7/2017.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.17.