Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

hivatalvezető


  • A hirdetés 1018 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalába

hivatalvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.július 1-től 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó hivatalvezető feladata a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai, az Egységvezetői Testület döntési, javaslattételi és véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítésének ellátása, a döntések végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási munka irányítása, a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység koordinálása, a döntésekhez szükséges információk biztosítása, a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a kari belső szabályzatok, (dékáni) utasítások előkészítésében és gondozásában való közreműködés, a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, a személyzeti munkában, valamint a hivatalvezetőre delegált munkáltatói jogkörök gyakorlása. Hivatalvezetői megbízást az kaphat, aki a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésére figyelemmel a megbízás lejártáig nem tölti be a 65. életévét, valamint eleget tesz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésben, az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltaknak, az SZTE SZMSZ-ben rögzített további, a vezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek. A hivatalvezetőnek megbízásával egyidejűleg eleget kell tennie vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. A megbízandó hivatalvezető foglalkoztatása teljes közalkalmazotti jogviszonyban, ügyvivő szakértő munkakörben történik. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét arra, hogy jelen hirdetmény nem jelenti egyúttal ügyvivő szakértő munkakörre szóló pályázati felhívás közzétételét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi végzettséggel, a magyar nyelv ismeretén kívül legalább két, az Európai Unióban hivatalos nyelvnek minősített nyelvből középfokú, komplex nyelvvizsgával. Előnyt jelent a felsőfokú nyelvvizsga, a kar oktatási profiljának megfelelő igazgatási, irányítási tapasztalat, tájékozottság és jártasság a felsőoktatási intézmények szervezeti felépítését és a jogszabályokban előírt működési rendjét illetően.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

§         – részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes ismertetésével, továbbá az elbírálásnál előnyt jelentő egyéb tényezők ismertetésével,

§         – a pályázó részletes vezetői elképzeléseit a felhívásban megfogalmazott hivatalvezetői feladatok ellátásáról, a hivatali munka irányításáról,

§         – végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, külföldön szerzett oklevél, bizonyítvány esetében legalább a végzettség szintjének elismerését tanúsító határozat másolatát, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát,

§         – kitöltött, rektori / kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

§         – főállású közalkalmazotti jogviszonyról szóló igazolást,

§         – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         – nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal,

§         – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMR szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-008-as vagy 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-49/2015. , valamint a beosztás megnevezését: hivatalvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-49/2015., valamint a munkakör megnevezését: hivatalvezető.

§         Személyesen: az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - Egyetemi Faliújság - 2015. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B (2) bekezdésben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és Foglalkoztatási követelményrendszerében a vezetői megbízásra vonatkozó, továbbá az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletben rögzített, az ügyvivő szakértő munkakör betöltésére vonatkozó feltételeknek. A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába személyesen vagy postai úton 1 eredeti, valamint 1 digitális példányban. A digitális példányt CD-ROM / DVD-ROM adathordozóra rögzítve, 2 önálló PDF fájlban kell benyújtani, melyek közül az egyik fájl kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát, valamint a vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza. A pályázat formai feltételeiről az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ munkatársától kérhető felvilágosítás a (62) 544-008-as vagy (62) 544-007-es számon. A Fogorvostudományi Kar megismerésével kapcsolatban a kérdéseket Dr. Dömötör Mátéhoz, az Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ főigazgatójához kell küldeni, az iszszk.foigazgato@rekt.szte.hu e-mail címre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.06.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom