Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

HONESTAS Idősek Otthona intézményvezető


  • A hirdetés 1097 napja lejárt

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

HONESTAS Idősek Otthona
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.március 1. napjától - 2020. február 28 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Határőr utca 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenysége, feladatai: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona (40 férőhely) és tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása. Az intézményvezető által ellátandó főfeladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátást, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről" szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM. rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. pontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség, legalább 5 év szakmai tapasztalat, büntetlen előélet, cselekvőképesség, szociális szakvizsga, vagy nyilatkozat arról, hogy a megbízást követően 2 éven belül megszerzi, vagy mentesség igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, 5 év szakmai gyakorlat igazolása, felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a szakvizsga letételét két éven belül vállalja, szakmai program, fejlesztési elképzések, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíri Béla polgármester, valamint Prill László intézményvezető, nyújt, a 06 30 650 8575, 06 30 817 3279 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 590/2015. , valamint a munkakör megnevezését: HONESTAS Idősek Otthona intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 590/2015., valamint a munkakör megnevezését: HONESTAS Idősek Otthona intézményvezető.

§         Személyesen: Nyíri Béla polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt 2015. február havi testületi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyirabrany.hu - 2015. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirabrany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.22.