www.topjob.hu

ifjúság-egészségügyi orvos


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

ifjúság-egészségügyi orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, középfokú oktatási intézmények .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szombathelyen középfokú oktatási intézményekbe ifjúság-egészségügyi orvost keresünk, mely a közalkalmazotti jogviszony helyett vállalkozói jogviszonyban (főfoglalkozású iskolaorvos) is ellátható. Lényeges feladatok: Önkormányzat alapellátási, iskola-egészségügyi feladatkörében az iskolaegészségügyről szóló 26/1997 (IX.3.) NM rendelet szerinti iskolaorvosi tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) vállalkozás esetén NEAK szerződés alapján az Egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, 26/1997 (IX.3.) NM rendeletben elírt, háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-és gyermekgyógyászati szakvizsga,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga,

        iskolaorvosként eltöltött szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        egyéni vagy társas vállalkozói jogállás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes szakmai önéletrajz, szakirányú képzettséget igazoló bizonyítvány másolata. Működési nyilvántartási igazolvány (EEKH) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről/vállalkozói jogállás igazolása. Hozzájárulás, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vigné Horváth Ilona igazgató nyújt, a 94/313-286 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Wesselényi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/4-16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ifjúság-egészségügyi orvos.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Wesselényi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/4-16/2018, valamint a munkakör megnevezését: ifjúság-egészségügyi orvos.

        Elektronikus úton Vigné Horváth Ilona igazgató részére a eu.kult@gesz.szombathely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Vigné Horváth Ilona igazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Wesselényi utca 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre