Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgatási ügyintéző


  • A hirdetés 675 napja lejárt

Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4492 Dombrád, Rákóczi út 36.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012.(III.07.) Korm.rendelet 1. melléklet I.11. pontja alapján foglalkoztatási, munkavédelmi és munkaügyi feladatok.

Ellátandó feladatok:

Ellátja az önkormányzati tulajdonú termőföld-ingatlanok haszonbérleti szerződéseivel kapcsolatos feladatokat; - Végzi a jegyző, valamint a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője hatáskörébe tartozó kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatok (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat stb. elkészítése), a fenti körbe tartozó Munka Törvénykönyve alá tartozó munkaügyi intézkedések előkészítése, a fenti körbe tartozó dolgozók személyi anyagainak teljes körű kezelése, munkaügyi jelentések intézése, e körben lakossági nyugdíjpénztár, adóelszámolások intézése. - Ellátja a KIRA rendszer kezelésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat: szabadság, távollét, táppénzjelentés. - Ellátja a KIRA rendszerben a járási startmunka mintaprogramokon belül a mezőgazdasági és az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programban résztvevő közfoglalkoztatottak munkaviszony létesítésével, módosításával, megszűnésével, valamint megszüntetésével összefüggő munkaügyi dokumentumok előkészítését. - Kiállítja a kereseti igazolásokat. - Végzi a táppénz jelentések elkészítését, Magyar Államkincstárnak való megküldését. - Ellátja a bírósági végrehajtási intézkedések kifüggesztését, záradékolását. - Kezeli a külterületi földekről érkező hirdetményeket (vételi, haszonbérleti ajánlatok kifüggesztése a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően). - Feladatai ellátása során a következő elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket kezeli: KIRA rendszer, Hivatali Kapu, TÉR, VKP. - Ellátja a képviselői tiszteletdíjak, változó bérek és a nem rendszeres kifizetések számfejtésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár által meghatározott számítógépes programban és gondoskodik az arról szóló jelentés Magyar Államkincstárhoz való megküldéséről. - Közreműködik Dombrád Város Önkormányzat honlapjának és facebook oldalának karbantartásával kapcsolatos feladatokban. - Közreműködik az önkormányzati megemlékezések, ünnepségek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Munkaügyi és igazgatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, a 29/2012.(III.07.) Korm.rendelet 1. melléklet I.11. pontjában meghatározott közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati vagy közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, a 29/2012.(III.07.) Korm.rendelet 1. melléklet I.11. pontjában meghatározott felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus szakképesítés; szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség. ,

        Önkormányzatnál munkaügyi vagy hasonló munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő képesség, szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott fényképes önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

        Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy János jegyző nyújt, a 06/45-465-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4492 Dombrád, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4492 Dombrád, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el Dombrád Város Önkormányzat Polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dombrád Város Önkormányzata honlapja (www.dombrad.hu) - 2017. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombrad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre