www.topjob.hu

igazgatási ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 14. pontja hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések (Alsónána, Alsónyék) munkájának koordinálása a jegyző megbízásából és felügyeletével. Vidéki gesztorságú társulással kapcsolatos feladatok ellátása. A társasházakkal kapcsolatos jegyzői törvényességi felügyelet.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. sz. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett igazgatásszervezői vagy jogi végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor 6 hónap próbaidőt köt ki

        számítógépes felhasználói ismeretek (word, excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

        közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        megbízhatóság,

        pontosság, precizitás,

        kíváló kommunikációs készség,

        jogalkalmazói készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítvány másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        fényképes szakmai önéletrajz a Kttv. által előírt formában,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondriczné dr.Varga Erzsébet jegyző nyújt, a 06-74/591-918 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4198/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Szabadság út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4198/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Személyesen: Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Tolna megye, 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a meghatározott határidőt követően a polgármester egyetértésével kerülnek elbírálásra. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bátaszék Város honlapja (www.bataszek.hu) - 2017. július 25.

        Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2017. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.26.