www.topjob.hu

igazgatási ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 330 napja lett aktiválva

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből és a szociális tárgyú önkormányzati rendeletekből eredő egyes szociális igazgatási feladatok ellátása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből eredő gyermekvédelmi feladatok ellátása, iktatással kapcsolatos feladatok ellátása, képviselő-testületi ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, választás, népszavazás kapcsán felmerülő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

igazgatási tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 14. pontjában meghatározott középiskolai végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        - 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,

        - képesítést igazoló okirat (okiratok) másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kruj Tímea jegyző nyújt, a 06-49/356802 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1897/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1897/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Személyesen: Kruj Tímea jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszakeszi Község Önkormányzatának honlapja (www.tiszakeszi.hu) - 2017. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- A munkáltató alkalmazás esetén 3 havi próbaidőt köt ki. - A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.