Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgatási ügyintéző


  • A hirdetés 1170 napja lejárt

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű az aljegyző tartós távollété –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, az aljegyző tartós távollété-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9937 Pankasz, Fő út 64.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 1.18. pont szociális igazgatási feladatot ellátó I. besorolási osztályra vonatkozó előírások.

Ellátandó feladatok:

Az aljegyző tartós távolléte során az aljegyzői feladatok ellátása valamint az Mötv. 81.§ (2) bekezdésében meghatározott, továbbá más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az aljegyző tartós távolléte során (előreláthatólag 2016. október végéig) az aljegyzői feladatok ellátása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 81.§ (3) bekezdésének a.) és c.) - j.) pontokban meghatározott feladatok valamint egyéb, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Pankaszi Kirendeltsége.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz,

§         iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata;

§         telefonos vagy elektronikus elérhetőség közlése;

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

§         adatkezelési nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

§         Motivációs levél, mely kitér a beosztással kapcsolatos szakmai elképzelésekre.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hollósiné Botka Ildikó jegyző nyújt, a 06-30 628-2583 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/373-2/2015. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/373-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

§         Személyesen: Hollósiné Botka Ildikó jegyző, Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző dönt. A pályázat akkor érvényes, ha az a formai és tartalmi követelményeknek megfelel, határidőben beérkezett. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. A pályázat kiírója nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2015. március 18.

§         www.ivanc.hu - 2015. március 18.

§         www.pankasz.hupont.hu - 2015. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik. Személyes benyújtásra kizárólag az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalnál kerülhet sor, munkanapokon, ügyfélfogadási időben, 2015. április 3-án 12.00 óráig történő beérkezéssel. Hiánypótlásra lehetőség nincs. A másolatban becsatolt dokumentumok eredeti példányának hiányában érvényes és eredményes pályázat esetén sem kerül sor szerződéskötésre. Bármely pályázati feltétel hiánya a pályázat érvénytelenné nyilvánítását eredményezi. A pályázat kiírója érvényes pályázat esetén is fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.19.