Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató (közművelődési szakember II.)


  • A hirdetés 1064 napja lejárt

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
-->
igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú végzettség és szakképzettség,

§         hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • szakmai önéletrajz,

§         • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok

§         • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

§         • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,

§         • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását

§         • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

§         • az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések,

§         • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy megigénylésének igazolása), amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

§         vezetőképző tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy nyilatkozat annak a megbízást követő két éven belüli elvégzéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szebellédi Endre István nyújt, a +3663363002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3453/2015 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató (közművelődési szakember II.). §         Postai úton, a pályázatnak a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3453/2015, valamint a munkakör megnevezését: igazgató (közművelődési szakember II.).

§         Személyesen: Molnárné Vida Rozália, Csongrád megye, 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre