Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató (magasabb vezető)


  • A hirdetés 877 napja lejárt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Váci Mihály Kulturális Központ
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2016. március 1-től 2019. február 28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az igazgató a magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogszabályban meghatározottak szerinti, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény törvényes működésének biztosítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         • a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

§         • kiemelkedő közművelődési tevékenység,

§         • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         • a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat –kivéve ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,- vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi,

§         • a Kjt.20/B. § (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 20/B. § (3) bekezdése alapján a közalkalmazott által betöltendő munkakör a 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet szerinti munkakör,

§         • cselekvőképesség, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás, és büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,

§         • az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,

§         • a pályázati feltételben megjelölt szakmai gyakorlat igazolása,

§         • vezetői gyakorlat igazolása,

§         • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt valamint a Kjt. 20.§ 2 bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),

§         • 3 éves időtartamra szóló az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel, és annak egy A/4-es lap egy oldal terjedelmű összefoglalója,

§         • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         • a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5-6. §-ai szerinti határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

§         • a kiemelkedő közművelődési tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,

§         • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

§         • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

§         • a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik -, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztálya személyesen illetve telefon nyújt, a 06-42/524-524/535 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JKAB/697-1/2015. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató (magasabb vezető). §         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JKAB/697-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: igazgató (magasabb vezető).

§         Személyesen: Dr. Kovács Ferenc részére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása igazgatói kinevezéséről a Köznevelési,Kult.és Sport Bizottság kibővített szakmai bizottságának véleménye alapján Nyh.MJV Közgyűlése dönt.A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak.A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.A pályázat csak akkor érvényes,ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.A Közgyűlés fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         varoshaza.nyiregyhaza.hu - 2015. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) –(5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.24.
Hasonló állások
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...