Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Igazgató (magasabb vezető)


  • A hirdetés 149 napja lejárt

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Városi Vásárcsarnok
-->
Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01.-2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Hunyadi János utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magasabb vezetői beosztáshoz tartozó feladatok: A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rend., és a vásárok és piacok működéséről szóló 34/1995. (X.26.) önkormányzati rend. előírásainak, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. betartásával a Szombathelyi Vásárcsarnok működtetése. Magasabb vezetői feladatok ellátása. A feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás. Beosztotti munkakör: A Szombathelyi Városi Vásárcsarnok feladatkörével összefüggő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gazgdasági, agrár, műszaki vagy államigazgatási,

        azonos vagy hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt

        három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező)

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, további diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,

        Kiváló szintű nagyfokú terhelhetőség,

        Kiváló szintű kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        legalább 3 éves azonos vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat igazolása

        részletes szakmai önéletrajz

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatnak elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet - e, vagy kéri a zárt ülés tartását

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben a próbaidő kikötése kötelező, úgy a 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Viktória, Humánpolitikai Iroda vezetője nyújt, a 06-94/520-297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1197/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1197/2017., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató (magasabb vezető).

vagy

        Személyesen: Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály, Humánpolitikai Iroda vezetője, Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. VI. 606-608..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a GVB hallgatja meg és véleményezi. A pályázatokról SZMJV Közgyűlése, mint a kinevezési és megbíz.jogkör gyakorlója - a GVB szakmai véleményének mérlegelését követően - dönt. A pályázók a bizottsági meghallg.időpontjáról a GVB ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a a meghallg.követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu) - 2017. július 1.

        Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2017. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a "Helyi gazdaságfejlesztés" című, a TOP 6.1.3-15 kódszámú pályázat keretén belül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vásárcsarnokot felújítja. A pályázat a kiírás időpontjában az engedélyezési tervek jóváhagyása stádiumában van. A pályázat kiírója felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásának határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történő benyújtásra is egyaránt irányadó (2017.08.31. 16,00 óra) A pályázati felhívás a www.szombathely.hu honlapon is közzétételre kerül, kérem, hogy a pályázati felhívást az ottani tartalommal megegyezően szíveskedjenek figyelembe venni. Jogállás, illetmény és juttatások: 77/1993. ( V.12.) Kormányrendelet rendelkezései is irányadóak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre