Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató (tagintézményvezető)


  • A hirdetés 700 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye
-->
igazgató (tagintézményvezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.15.-2022.02.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 67/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§. (1) bekezdése és a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 31. §. (5) bekezdése alapján a pedagógiai szakszolgálati szakszolgálati intézményben a tagintézmény-vezetője közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, felel a szakmai munkáért. Feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség, pszichológus, gyógypedagógus, vagy gyógytestnevelő tanár végzettség és szakképzettség,

        pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat

        pszichológus esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola, vagy tanácsadói szakvizsga

        gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus szakvizsga

        pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai szakszolgálati intézményben szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó legalább 5 éves pedagógiai szakszolgálati feladatkörben ellátott szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum ( munkáltatói igazolás, munkakör megnevezéssel)

        a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, és amely összhangban áll a főigazgató programjával

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gavallér Andrea főigazgató nyújt, a 06/42-599-405, 06/70-457-4512 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B II ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/5025-2/2016 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató (tagintézményvezető).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31. B. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/5025-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgató (tagintézményvezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménnyílvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt. A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szabolcsmegyeszakszolgalat.webnode.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, 4 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni, zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerület címére). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT -Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye igazgatói (tagintézmény vezetői) beosztásra".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre