Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1136 napja lejárt

Pécsi Többcélú Agglomrációs Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
-->
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.02.01-2021.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.02.01-2021.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Rákóczi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, andragógus, okleveles szociálpolitikus, mentálhigiénikus, szociális menedzser),

§         - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         a szociális vagy gyermekvédelmi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - szakmai önéletrajzot;

§         - érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

§         - a képesítést igazoló okiratok másolatát;

§         - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;

§         - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

§         - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

§         - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e.

§         - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

§         - pályázó nyilatkozatát , amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Új Orsolya nyújt, a 06-72/516-312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Többcélú Agglomrációs Társulás címére történő megküldésével (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Humán Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 07-7/2304/2015. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Többcélú Agglomrációs Társulás címére történő megküldésével (7621 Pécs, Rákóczi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 07-7/2304/2015., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

és

§         Elektronikus úton Gusa Erna részére a gusa.erna@ph.pecs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Gusa Erna, Baranya megye, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 60 napon beül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pécs Város Honlapja - 2015. december 7.

§         Pécsi Hírek - 2015. december 7.

§         Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tag-önkormányzatai a helyben szokásos módon - 2015. december 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.10.
Iratkozzon fel állásértesítőre