Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1025 napja lejárt

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móra Ferenc Múzeum
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. május 26-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető a múzeumi feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

§         tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, melynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

§         a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat,

§         kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,

§         vezetői gyakorlat,

§         büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

§         magyar állampolgárság,

§         magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pontjában feltüntetett muzeális intézményi szakmai munkakörök egyikében közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival),

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§         30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okirat(ok) másolata,

§         öt éves szakmai gyakorlat, illetve a vezetői gyakorlat igazolása,

§         publikációs jegyzék és a kiemelkedő tudományos tevékenységet igazoló referenciák,

§         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását,

§         nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,

§         A csatolandó iratokat a pályázattal együtt, határidőben be kell nyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pappné Zánthó Rita és dr. Muhari Éva nyújt, a 0662/564-253, illetve 0662/564-140 és 0662/564-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74691/2015. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74691/2015., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Dr. Muhari Éva, Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bek. és a 150/1992. Korm. rend. 7. § (6) bek. alapján, a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról SZMJV Közgyűlése dönt. A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához az illetékes miniszter egyetértése szükséges. A pályázatot SZMJV Polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra nyújthatják be 3 példányban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szegedvaros.hu - 2015. december 30.

§         Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálata - 2015. december 30.

§         Délmagyarország - 2015. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre