Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 865 napja lejárt

Nagymányok Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagymányoki Közművelődési Központ
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2016.04.01-2021.03.31.)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7355 Nagymányok, Petőfi Sándor utca 71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát. Feladata a település kulturális örökségének megőrzése, ápolása, művészeti élet fejlesztése, rendezvények szervezése, városi könyvtári tevékenység, sportfeladat koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a) rendelkezik aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, b) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és c) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez,

§         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Életút és szakmai gyakorlatot bemutató önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, a betöltendő munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelések vázlata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karl Béla nyújt, a 74-558-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagymányok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2015 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagymányok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7355 Nagymányok, Dózsa Gy. utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2015, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Karl Béla, Tolna megye, 7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtási határidő lejártát követő testületi ülésen bírálja el a pályázatokat. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. 1. szám

§         www.nagymanyok.hu - 2016. január 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.05.