Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1010 napja lejárt

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat. Tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését. Biztosítja az intézmény zavartalan működését, színvonalas szakmai munkáját. Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a Kjt. 20.§ (2) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,

§         a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti végzettség,

§         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

§         magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a közalkalmazott által betölthető munkakör: családsegítő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat,

§         legalább egy idegen nyelv ismerete,

§         szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, valamint nem áll fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

§         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program,

§         arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán Ágnes nyújt, a 06-66/523-814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 3/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 3/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Dr. Komán Ágnes, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 110-es ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által felkért szakmai-szakértői bizottság, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezi, majd a pályázatokról a Közgyűlés dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.bekescsaba.hu

§         Csabai Mérleg

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bcsgyermekjolet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.12.
Iratkozzon fel állásértesítőre