Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1117 napja lejárt

Harkány Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Harkány Városi Könyvtár Kulturális-és Sport Központ
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. Gondoskodik az intézmény működését meghatározó dokumentumok elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés aa) pontja;valamint megfelel a Korm.rendelet 6/A.§ (1) bek. vagy a 6/B.§ (1) bek-ben foglalt egyéb feltételeknek.,

§         A képesítési követelménynek megfelelő feladatkörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet, magyar nyelvtudás, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/G.§ (2) bek. szerinti akkreditált vezetőképző tanfolyamról szóló okirat bemutatása, ennek hiányában szándéknyilatkozat a tanfolyam elvégzéséről. Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, Magasabb vez.megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalk. munkakörbe kinevezhető;A közalkalmazott által betöltendő munkakör: Közművelődési szakember II.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Vezetői tapasztalat,a településen meglévő közösségek, nemzetiségek hagyományainak ismerete.

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló kommunikációs képesség, problémamegoldó képesség, jó szervezőkészség, eredményorientáltság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igaz. okiratok másolata, intézmény vezetésére vonatk. program, szakmai gyakorlat igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz, a 150/1992.(XI.20.) Korm.rend.6/G.§ (2) bek.-ben előírt tanf.elvégzését ig.okirat, vagy nyilatkozat arról, hogy 2 éven belül a tanf.-ot elvégzi, hozzájáruló nyilatk. a pályázatba tört. betekintéshez, nyilatk.a vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról, nyilatk.arról, hogy a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka nyújt, a 72/480-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 344-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Harkány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 344-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerinti eljárás keretében a pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.harkany.hu - 2016. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják. A pályázati feltételek a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint kerültek kiírásra. A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.31.
Iratkozzon fel állásértesítőre