Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 716 napja lejárt

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-től 2021.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás

§         a pályázó a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, büntetlen előéletű, cselekvőképes

§         legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

§         a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, képesítést igazoló okmány(ok) másolata,

§         hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy az érintett személy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint büntetlen előéletű,

§         szakmai gyakorlat igazolása,

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

§         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

§         a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

§         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető nyújt, a 06-94-553-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 636/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 636/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § ( 6) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet alapján véleményezésre jogosultak és a korábbi intézményfenntartó önkormányzatok véleményezik, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt. A Társulási Tanács fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális közlöny

§         a Társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon - 2016. március 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.