Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 931 napja lejárt

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6710 Szeged, Kapisztrán út 52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint együttműködik a településrész közművelődésében résztvevőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy nem szakirányú egyetemi végzettségének és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat,

§         kiemelkedő közművelődési tevékenység,

§         magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval szakmai munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közművelődési szakember közművelődési szakmai munkakörbe kinevezhető,

§         büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,

§         magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival),

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§         30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni,

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

§         kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása,

§         öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását,

§         nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e.

§         A csatolandó iratokat a pályázattal együtt határidőben be kell nyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

§         A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani három példányban.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roboz István és dr. Muhari Éva nyújt, a 0662/564-208, illetve 0662/564-140 és 0662/564-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1212-15/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1212-15/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Dr. Muhari Éva, Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapján, a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szegedvaros.hu - 2016. április 22.

§         Délmagyarország

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre