Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 892 napja lejárt

Hatvan Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.02.-2018.09.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett.Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B(1), 6/E(2) bekezdése alapján,

§         közérdekű muzeális gyűjtemény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         bűntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy rendelkezik nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi képzettséggel.

§         idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

§         a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a fenti kormányrendelet 6/B (1) bek. ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges),

§         pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

§         végzettséget igazoló okmányok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázó nyilatkozata, hogy az állás betöltésénél a Kjt.41. § és a 43.§-a alapján összeférhetetleség nem áll fenn

§         nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik,

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

§         nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5195-3/2016 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5195-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: a Jegyzői Iroda útján, Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.hatvan.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.06.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre