Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 539 napja lejárt

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent-Györgyi Albert Agóra
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. február 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint együttműködik a település közművelődésében résztvevőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

        a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy nem szakirányú egyetemi végzettségének és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő közművelődési tevékenység,

        büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d), (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok,

        magyar állampolgárság,

        magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval szakmai munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közművelődési szakember közművelődési szakmai munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival),

        az intézmény vezetésére vonatkozó program – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        30 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelést, továbbá (2d) és (2e) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány kérőlapon a „munkakörömnek része 18. életévét be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)” részt kell bejelölni,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása,

        öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását,

        nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e.

        A csatolandó iratokat a pályázattal együtt határidőben be kell nyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

        A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be három példányban.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roboz István és dr. Kis Petra nyújt, a 0662/564-208, illetve 0662/564-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85668/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85668/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Dr. Kis Petra, Csongrád megye, 6720 Szeged, Szeged Széchenyi tér. 10. földszint 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapján, a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szegedvaros.hu - 2016. november 21.

        Délmagyarország

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.