Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 445 napja lejárt

Emőd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű , a vezetői megbízás időtartamá –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3432 Emőd, Hunyadi utca 27-29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű vezetése, közművelődési feladatok ellátása, kulturális programok, lakossági rendezvények, előadások szervezése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

        vagy felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség

        Szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben vagy felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

        A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G. §-ában előírt és az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendeletben részletezettek szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket nyújtó, közművelődési intézményvezető tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata, ennek hiányában a pályázó arra vonatkozó szándéknyilatkozata, hogy a vezetői megbízást követő 2 éven belül a tanfolyam elvégzését vállalja.

        Kiemelkedő közművelődési tevékenység

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program

        Az 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G. §-ában előírt tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy a tanfolyam elvégzését a vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja)

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        Amennyiben a pályázó hozzájárul pályázata nyilvános ülésen történő tárgyalásához, az erről szóló nyilatkozata

        A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Tibor polgármester nyújt, a 46/476-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5021/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Emőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3432 Emőd, Kossuth tér Munkás u. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5021/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton Fekete Tibor részére a emodihiv@externet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakértelemmel rendelkező bizottság véleményezi, melyet követően a végleges döntést Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Emőd város honlapja - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.