Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 768 napja lejárt

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közösségi- Közművelődési Színtér és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5948 Kaszaper, Árpád utca 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közösségi kulturális rendezvények, állami, nemzeti ünnepek rendezésében közreműködés, az intézmény programjának szervezése, könyvtári feladatok irányítása. Kaszaper község közművelődési, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárása, gondozása, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megismerése. Civil szervezetetek segítése. Pályázati források kihasználása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező,

        ECDL

        főiskola

        közművelődési végzettség - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

        könyvtárosi végzettség - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § 1 bek. alapján

        Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány) kulturális mediátor diploma, oklevél

        Nem szakirányú egyetemi végzettségű pályázó esetén felsőfokú szakirányú munkakör szakvizsga

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása

        vagy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. § bekezdésében foglaltak szerint

        Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy

        Nem szakirányú egyetemi végzettségű pályázó esetén felsőfokú szakirányú munkakör szakvizsga

        főiskolai könyvtárosi képzettséggel rendelkezik.

        Rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésről szóló igazolás bemutatásáva. (Ez alól a képviselő-testület felmentést adhat megfelelő szakmai végzettség esetén.)

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

        A 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább 10 éves szakmai gyakorlat.

        Mind a 6/A § mind a 6/B. § esetében büntetlen előélet, magyar nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

        Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik.

        kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása

        Szakmai gyakorlat igazolása (erre alkalmasak a kinevezési. megszüntető okiratok fénymásolata)

        Nyilatkozat, kéri-e zárt ülés tartását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giliczó Pálné nyújt, a 06-30/ 525 0088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2017/Á , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2017/Á, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

        Elektronikus úton Giliczó Pálné részére a giliczo.palne@kaszaper.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Giliczó Pálné, Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a személyes meghallgatást követően - a jogszabályokban előírt bíráló bizottság véleményének ismeretében - bírálja el és dönt a pályázat nyerteséről, de fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A képviselő-testület 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kaszaper Község honlapja - 2017. január 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre