Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 479 napja lejárt

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. április 1. - 2022. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői feladatok ellátása, művelődési ház működtetése, közművelődési tevékenység, ennek keretében programok, rendezvények szervezése, szponzorok felderítése, marketing tevékenység, kapcsolattartás és beszámolás a fenntartó felé, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozóival kapcsolatosan.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,

        felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hosszabb tartamú szakirányú vezetői gyakorlat

        horvát nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        vezetési program

        képesítést igazoló oklevelek másolata

        szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat teljes tartalmát az elbírálásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila polgármester nyújt, a 73/580-900 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-5/2017/SE. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-5/2017/SE., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelő pályázó hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sellye Város Honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.31.