Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 731 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Janus Egyetemi Színház

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

(3) Az igazgató felelős a JESZ feladatainak maradéktalan ellátásáért, a költséghatékony gazdálkodásért, a JESZ munkájának az Egyetem igényeit szem előtt tartó szervezéséért, fejlesztéséért. A rektor által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a JESZ alkalmazásában álló dolgozók fölött a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározottak szerint. 8. § Az igazgató feladat- és hatásköre: a) tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a JESZ éves munkáját, meghatározza a belső szabályzatokat, valamint a munka- és ügyrendet, b) javaslatot tesz a rektornak, valamint a Szenátusnak a JESZ működésére és fejlesztésére vonatkozóan, c) képviseli a JESZ-t, d) a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint gazdálkodik a megállapított költségvetési keretekkel és bevételekkel a JESZ fejlesztését elősegítő pályázati lehetőségek kiaknázásával, e) a JESZ érdekeinek szem előtt tartásával biztosítja a dolgozók továbbképzését, f) segíti az egyetemi oktatást, különös tekintettel a színházzal kapcsolatos képzésekre,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, bölcsész diploma, minimum 10 év gyakorlat,

        A vezetői megbízás betöltéséhez szükséges a Pécsi Tudományegyetemen közalkalmazotti jogviszony megléte, illetve létesítése. A pedagógiai végzettség előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, - vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat bemutatása, - vezetői elképzelések, motiváció, helyzetértékelés, vezetői program, - összeférhetetlenségi nyilatkozat, - illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, - külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9963 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9963, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre