Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 668 napja lejárt

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságára
-->
igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1-től 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hallgatói szolgáltatások igazgató fő feladatai: a) gondoskodni a megfelelő színvonalú és minden hallgató számára elérhető hallgatói szolgáltatások nyújtásáról, b) pályázati lehetőségek és egyéb források felkutatása a hallgatói szolgáltatások elősegítése céljából, c) hallgatók számára nyújtott szolgáltatások szervezésének rendjének meghatározása, d) a Hallgatói Központ, a Bolyai Kollégium, Sport Központ felügyelete, működésének folyamatos nyomon követése, az optimalizálás érdekében hatékonysági vizsgálatok végzése, e) az évenként felülvizsgálatra kerülő Sport Koncepcióban meghatározott feladatok ellátásának koordinálása, f) minden egyéb olyan hallgatói szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladat ellátása, amivel a kancellár megbízza, g) a gazdálkodási egység rendelkezésére bocsátott anyagi és szellemi erőforrások hatékony felhasználása, valamint a rendelkezésre bocsátott pénzügyi keretek hatékony, célszerű, gazdaságos felhasználása, h) meghatározott pénzügyi keretek feletti kötelezettségvállalás, i) folyamatos kapcsolattartás az egyetem vezetőivel, testületi feladatok ellátása. Ezt meghaladóan mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabályok vagy az Egyetem belső szabályzatai a Hallgatói Szolgáltatások igazgatója számára előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázhatnak, akik több éves felsőoktatási igazgatási, irányítási gyakorlattal, legalább nyolc éves felsőoktatásban szerzett vezetői tapasztalattal rendelkeznek.

        Pályázhatnak, akik a hallgatói szolgáltatások terén szervezeti egység vezetői tapasztalattal rendelkeznek.

        Legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (B2) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű nyelvtudás.

        Büntetlen előélet.

        A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelően a vezető beosztás ellátására megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, a vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A Miskolci Egyetemen fennálló teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszony.

        Gazdasági ismeretek.

        Felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Balla Ilona nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/74-2/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/74-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

        Személyesen: Győrffyné Balla Ilona, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet 106. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye, javaslata alapján a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja. Az igazgatót a Miskolci Egyetem kancellárja bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-miskolc.hu - 2017. február 22.

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezető beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) személyi rész: aa) részletes szakmai önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, ac) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, b) vezetői elképzelések: ba) motiváció, bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program; c) nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti, két másolati példányban a Miskolci Egyetem Rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Kancellária Hivatalába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület I. em.) kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre