Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 665 napja lejárt

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság
--> Bolyai Kollégiumába

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1-től 2021. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kollégium igazgatójának feladata a Kollégiumi Hivatal ügyviteli és szervezési feladatainak az irányítása, koordinálása; a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott anyagi és szellemi erőforrások hatékony felhasználása, valamint a rendelkezésre bocsátott pénzügyi keretek hatékony, célszerű, gazdaságos felhasználása; meghatározott pénzügyi keretek feletti kötelezettségvállalás; a szervezeti egység alkalmazottai felett a munkairányítói jogkör gyakorlása; a vezető testületek döntéseiből következő feladatok teljesítéséről beszámoló az előírt határidőt követő vezető testületi ülésen; a beosztott munkatársak beszámoltatása, külön figyelemmel a határidős feladatokra; szükség esetén számonkérés; a kollégiumi ellátás színvonalának, folyamatos fejlesztése; a hallgatók által kezdeményezett öntevékeny körök támogatása; folyamatos kapcsolattartás az egyetem vezetőivel, testületi feladatok ellátása. Ezt meghaladóan mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabályok vagy az Egyetem belső szabályzatai a kollégium igazgatója számára előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázhatnak, akik több éves felsőoktatási igazgatási, irányítási gyakorlattal, legalább öt éves felsőoktatásban szerzett kollégiumi vezetői tapasztalattal rendelkeznek.

        Legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (B2) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű nyelvtudás.

        Büntetlen előélet.

        A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelően a vezető beosztás ellátására megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az igazgatókra vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A Miskolci Egyetemen fennálló teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszony.

        Gazdasági ismeretek.

        Felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Balla Ilona nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, . A/4. épület I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/74-3/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/74-3/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

        Személyesen: Győrffyné Balla Ilona, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet 106. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye, javaslata alapján a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja. Az igazgatót a Miskolci Egyetem kancellárja bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-miskolc.hu - 2017. február 22.

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezető beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) személyi rész: aa) részletes szakmai önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, ac) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, b) vezetői elképzelések: ba) motiváció, bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program; c) nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti, két másolati példányban a Miskolci Egyetem Rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Kancellária Hivatalába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület I. em.) kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre