Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Igazgató


  • A hirdetés 580 napja lejárt

Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MNL Tolna Megyei Levéltára
-->
Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd , Béla király tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A MNL Tolna Megyei Levéltárának szakmai és operatív vezetőjeként vezeti, szervezi és ellenőrzi a tagintézményben folyó munkát. Gondoskodik a vonatkozó jogszabályok betartásáról és betartatásáról, előkészíti a szakmai fejlesztésre vonatkozó koncepciókat, programokat. Gondoskodik az intézmény szakmai és egyéb tevékenységének beszámolóiról, munkaterveiről, a határidőre történő adatszolgáltatásról. Felügyeli a Magyar Nemzeti Levéltár egységes szabályzatainak betartását (Szervezeti és Működési Szabályzat, főigazgatói utasítások). Együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főigazgatói engedélyt követően képviseli az intézményt a média és a lakosság előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (továbbiakban: Kultv.) 94. § (1) bekezdésében, továbbá a Vhr. 6/D. § (1) bekezdésében és a Kjt-ben ,

        Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai tapasztalat.

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        Tárgyalásszintű szakmai nyelvismeret angol vagy német nyelvből.

        Államháztartási, vezetési ismeretek és vezetői gyakorlat meglétének igazolása.

        Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység.

        A pályázó magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik.

        A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem állhat közlevéltárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Levéltárban szerzett vezetői tapasztalat.

        Tárgyalásszintű szakmai nyelvismeret angol vagy német nyelvből.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai tapasztalat.

        A vezetői koncepció a levéltári anyag feldolgozására, adatbázisok építésére, a digitalizálásra, az elektronikus iratok átvételére és kezelésére, az online kutatás lehetővé tételére, a tudományos kutatásra, kiadványkészítésre, a közművelődés és az oktatás segítésére, a PR tevékenységre vonatkozó elképzelésekre terjed ki, figyelembe véve a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseit.

        Részletes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációs jegyzék.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

        A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Az iskolai végzettséget és egyéb képesítéseket, nyelvvizsgákat igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, vagy az okiratok bemutatása eredetiben a pályázat benyújtásakor.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/119-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/119-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

vagy

        Személyesen: Balázsné Magyar Dorottya, Budapest, 1014 Budapest, Hess András tér 5. (előzetes időpont egyeztetés: 225-2866). .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2017. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre