Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 568 napja lejárt

Polgár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
-->
igazgató (közművelődési szakember I., II., vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. - 2022. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata.90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány.A pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.Hozzájárulás a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyag tartalmának megismeréséhez.Vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalása.Pályázat elbírálására vonatkozó nyílt,vagy zárt ülésről.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival. Iskolai végzettsége, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. A megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program. A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/G§(2)bek. előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, vagy annak hiányában nyilatkozat,hogy a megbízás kezdetétől két éven belül a tanfolyamot elvégzi

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József nyújt, a 52 573-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57-5/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató .         Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57-5/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgató .

        Elektronikus úton Tóth József részére a j.toth@polgar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth József, Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.polgar.hu - 2017. április 15.

        PolgárTárs helyi havilap - 2017. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre