Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 568 napja lejárt

Debreceni Egyetem Kancellárja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központba
-->
igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja és szervezi az Egyetemen folyó, az Egyetem szervezeti egységein átnyúló klinikai farmakológiai, sejtterápiás, biotechnológiai és funkcionális élelmiszerekhez kapcsolódó kutatásokat, vizsgálatokat, valamint a jövőbeli terápiák - elsősorban sejtterápiák - hatósági engedélyezéséhez és a gyógyító, egészségmegőrző terápiák körébe történő bevezetéséhez szükséges irányító, szervezető feladatokat látja el. A Központ tevékenységét együttműködésben látja el a Klinikai Központtal és annak klinikáival. Feladata minden, melyet a jogszabályok, a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és a belső szabályzatok a hatáskörébe utalnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma ,

        klinikai farmakológiai szakvizsga

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományos fokozat

        legalább 10 éves aktív részvétel klinikai farmakológiai vizsgálatok végzésében, koordinálásában

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ügyvivő szakértő munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyi szakközgazdász-menedzser végzettség

        a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím

        belgyógyászat szakvizsga

        kardiológia szakvizsga

        nemzetközileg elismert tudományos tevékenység

        aktív közéleti tevékenység

        egyéb idegen nyelvből (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        A Központ vezetésére vonatkozó terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

        részletes szakmai önéletrajzot

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázatot két példányban kérjük benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pf.: 400. Kancellária . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/784/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/784/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Egyetem belső szabályzatainak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. április 24.

        https://kozigallas.gov.hu - 2017. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre