Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 568 napja lejárt

Debreceni Egyetem Kancellárja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjába
-->
igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01 - 2020. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem hallgatói számára elérhető szolgáltatások megszervezése, irányítása, melynek során együttműködik az Egyetem egyéb szolgáltatásokat ellátó és funkcionális szervezeti egységeivel. A Debreceni Egyetem hallgatói szolgáltatások rendszerének irányítása, az egyetemi hallgatói elektronikus tanulmányi információs rendszer felügyelete, az egyetemhez tartozó kollégiumok működésének biztosítása, hallgatói tanácsadási rendszer működtetése, hallgatói esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, a Diplomás Pályakövetési Rendszer működtetésének irányítása. Az Egyetem testületei, szervezeti egységei által odaítélt, a hallgatók számára folyósításra kerülő juttatások utalásának, előírt befizetendő díjak és térítések kiírásának, az ösztöndíjak adminisztrációs feladatainak ellátása. Adatszolgáltatási tevékenység, az általános hallgatói statisztikai jelentés elkészítése. Közreműködés az Egyetem beiskolázási tevékenységének ellátásában. A Kancelláriával együttműködve az egyetemi polgárok azonosítását szolgáló Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa) kiadásának és kártyamenedzsment-rendszer operatív működési feltételeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        felsőoktatás-irányítási területen szerzett szakképzettség

        legalább 5 éves felsőoktatási területen szerzett vezetői gyakorlat

        vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ügyvivő-szakértői munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hallgatói vezetői gyakorlat

        egyéb a szakmájában hasznosítható nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        további nyelve(ke)n tárgyalóképes nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai munkáját, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét

        végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti)

        szakmai önéletrajz

        a Központ működésére, tevékenységére vonatkozó programját, a Központ vezetésével kapcsolatos terveit, elképzeléseit

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot 2 példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. Kancellária, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/782/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/782/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2017. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre