Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 563 napja lejárt

Debreceni Egyetem Kancellárja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Nemzetközi Oktatást Koordináló Központba
-->
igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. napjától 2022. június 30 napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Debreceni Egyetem idegen nyelvű (elsősorban angol nyelvű) képzéseinek koordinálása. A hallgatók toborzása az Egyetem Magyarországon folyó idegen nyelvű képzéseihez, az ehhez szükséges információs csatornák működtetése. Nemzetközi oktatási vásárokon való részvétel, kapcsolattartás a toborzásban közreműködő állami és piaci partnerekkel. Külföldi hallgatók magyarországi tartózkodásának, tanulmányainak, életvitelének segítése. Az idegen nyelvű képzést folytató karokkal való együttműködés . Feladata minden, melyet a jogszabályok, a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és a belső szabályzatok a hatáskörébe utalnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        angol nyelvből felsőfokú (C1) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        nemzetközi oktatásszervezésben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        habilitáció

        a feladatkörhöz kapcsolódó nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai munkáját, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét

        A Központ vezetésére vonatkozó terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit

        szakmai önéletrajzot

        végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        valamint minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázatot két példányban kérjük benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Pf.: 400. Kancellária . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/783/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/783/2017. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Egyetem belső szabályzatainak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. április 24.

        https://kozigallas.gov.hu - 2017. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre