Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 557 napja lejárt

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a DE KK Onkológiai Klinikára
-->
igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Klinika igazgatói feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a Klinika személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a Klinika dolgozói felett. A Klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység irányítása. A Klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma,

        középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből

        tudományos fokozat

        szakképesítés követelményrendszer szerint: klinikai onkológia szakvizsga

        önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, klinikai tanszékeken és intézetekben önálló betegellátó tevékenység, mely magába foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben

        az onkológia szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció

        megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyéb posztgraduális végzettség

        felsőfokú szakmai angol nyelvvizsga

        habilitáció, MTA doktora cím

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben

        alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról (az eredeti okiratokat az alkalmazását megelőzően az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják).

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el).

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a Klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket.

        A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/403/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/403/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

és

        Elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a kkhumanpolitika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu/ - 2017. május 1.

        Egészségügyi Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre