Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 549 napja lejárt

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Művelődési Központ
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. október 1. napjától 2022. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az ágazati jogszabályokban foglaltak

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 1997. évi CXL. törvény és a 150/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem,

        felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

        felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

        büntetlen előélet, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg az intézménybe közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés feltételeinek való megfelelés,

        annak vállalása, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül a 150/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi, amennyiben ezt a megbízás előtt nem tette meg, és nem rendelkezik jogász vagy közgazdász végzettséggel,

        magyar nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        szakmai önéletrajz,

        valamennyi végzettségét, szakképzettségét igazoló dokumentum másolata azzal a kikötéssel, hogy az eredeti dokumentumot köteles a kinevezés, illetve a megbízás aláírásáig Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán bemutatni,

        szakmai gyakorlat igazolása,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezését adja-e ahhoz, pályázata tartalma közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel,

        nyilatkozat annak vállalásáról, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül a 150/1992. (I.30.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti tanfolyamot elvégzi, vagy ezen kötelezettség alóli mentességét okirattal igazolja (jogász vagy közgazdász diploma másolatával vagy a tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata benyújtásával),

        A pályázat 3 példányban papíralapon, míg 1 példány elektronikusan nyújtandó be a human.fo@debrecen.hu email címre.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya nyújt, a 06 52/517 704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Humán Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-38087/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-38087/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám. (Új Városháza) I. emelet 107-es iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. Írásba foglalt véleményét mérlegelve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.debrecen.hu)

        Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.debrecen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre