Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 522 napja lejárt

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő- testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városi Művelődési Ház és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év határozott időre 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mű vészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja szeri nt.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat.

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájá rul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő e gyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,

        szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival,

        a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséget vállalja,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásár a vonatkozó előterjesztést a képviselő - testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

        szakmai g yakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,

        a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési el képzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc polgármester nyújt, a 06-54-430-001/103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő- testülete címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3076/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő- testülete címére történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3076/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Kubinyiné Szilágyi Mária, Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.biharkeresztes.hu - 2017. június 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre