Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 149 napja lejárt

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01. - 2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása az intézményben, - munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett, - az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt, - önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben, - nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása, - magasabb vezetői feladatok ellátása, - a feladatellátáshoz szükséges személyi – tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

        legalább 3 éves vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        közművelődési végzettségének,szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        kiemelkedő közművelődési tevékenység

        büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20 § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló okirattal nem rendelkezik

        a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező)

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nyugati nyelv ismerete nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség, nagyfokú terhelhetőség, ,

        Kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum, amennyiben azzal a pályázó rendelkezik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja

        -az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata

        a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatása

        az intézmény irányítására, működtetésére vonatkozó vezetői program

        - részletes szakmai önéletrajz,

        legalább 3 éves azonos vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat igazolása

        amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik, az idegennyelv-tudást igazoló okmány másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mester Ágnes nyújt, a 94/520-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61534/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61534/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

        Személyesen: , Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója - a Jogi és Társadalmi kapcsolatok Bizottsága szakmai véleményének mérlegelését követően - dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első ülésén. A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázó

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szombathely.hu - 2017. augusztus 1.

        Savaria Fórum

        Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2017. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történő benyújtásra is egyaránt irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szombathely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre