www.topjob.hu

igazgató


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 144 napja lett aktiválva

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magos Művelődési Ház és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019.02.01-től 2024.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2942 Nagyigmánd, Fácán major 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A képviselő-testület által jóváhagyott éves rendezvény naptár alapján a nagyközség kulturális életét gazdagító, hagyományos nagy rendezvények, rendezvénysorozatok, művészeti bemutatók, kiállítások, nemzeti és helyi ünnepekhez kötődő rendezvények szervezése, • az intézmény marketing tevékenységének növelése által a település ismertségének és elismertségének további növelése, ennek érdekében kiadványok megjelentetése, • az intézményi adottságok kihasználásával az amatőr művészeti csoportok és a helyi civil szervezetek segítése, • az intézmény és a lakosság kapcsolatának ápolása, a látogatottság növelése, az innovatív közművelődési tartalmak feltárása azok meghonosítása, a kulturális és a közösségi közszolgáltatások színvonalának növelése, • a finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodás, a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerése, • az Igmándi Hírnök című havi lap szerkesztői feladatainak ellátása, • az intézményhez tartozó könyvtár működtetése, szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi- gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. §-a alapján államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének igazolása. Mentesül a tanfolyam elvégzésnek kötelezettsége alól, ha jogász, közgazdász szakképzettséggel rendelkezik. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a tanfolyam elvégzésére a megbízását követő két éven belül vagy a vezetői megbízást vissza kell vonni.

        felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,

        büntetlen előélet,

        közalkalmazotti jogviszony a munkáltatóval, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat,

        idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettsége(ke)t, képesítési előírásokat igazoló okiratok másolata,

        szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program bemutatása, a nagyközségi rendezvényekre vonatkozó jövőbeli koncepció,

        nyilatkozat arról, hogy - a pályázat tartalmát a képviselő-testület megismerheti, - a nyílt ülésen történő elbíráláshoz a pályázó hozzá járul-e, - a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2942 Nagyigmánd, Kossuth L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 244/2018. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2942 Nagyigmánd, Kossuth L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 244/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton Hajduné Farkas Erika polgármester részére a polgarmester@nagyigmand.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hajduné Farkas Erika polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2942 Nagyigmánd, Kossuth L. utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményező és döntésre javaslatot tevő testületek ülésükre az érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívhatják. A pályázók meghallgatására a képviselő-testület eseti bizottságot kér fel. A pályázatokról és az igazgatói megbízásról a benyújtási határidő lejártát követő 30. napon belül Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagyigmand.hu - 2018. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt megismerhessék.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyigmand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre