www.topjob.hu

igazgató


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Solymár Imre Városi Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Perczel utca 50.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi munkakörből adódó feladatok;a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében, ;az intézmény tervszerű és gazdaságos, szakszerű és törvényes működtetése;az intézmény szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtárosi képzettség,

        az intézményi alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy

        nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        idegen nyelv-ismeret

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szakmai vagy tudományos tevékenység végzése,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/90-2/2015 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/90-2/2015, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Képviselő- testület a véleményező bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításnak jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bonyhad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre