Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1190 napja lejárt

Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. július 01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5380 Battonya, Hunyadi utca 54.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda nemzetiségi köznevelési intézmény igazgatói – különösen a Köznev.tv. 69. § (1) bekezdése szerinti - feladatainak ellátása. Az intézményvezetői munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, - az adott többcélú nevelési-oktatási intézményben az intézmény által ellátott bármely feladat ellátáshoz, nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a Köznev.tv. 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         - az adott többcélú nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

§         - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a szerb nemzetiséghez tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - a pályázó szakmai önéletrajza,

§         - a pályázó vezetési (fejlesztési) programja,

§         - a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása

§         - pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, a véleményezők és döntéshozók részére való sokszorosításához és továbbításához;

§         - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. március 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szutor Lászlóné elnök nyújt, a +3670/459-5465 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (1385 Budapest, Postafiók 898. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-403/2014. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-403/2014., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Szutor Lászlóné elnök, Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szerb.hu - 2014. december 11.

§         Srpske Nedeljne Novine - 2014. december 12.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A költségvetési szerv vezetőjét (igazgatóját) Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az oktatási miniszter egyetértésével bízza meg. A vezetői megbízás visszavonásának jogát a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Szerb Országos Önkormányzat elnöke gyakorolja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerb.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.12.