Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1129 napja lejárt

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6724 Szeged, Huszár utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         állam- és jogtudományi doktori és egyetemi/főiskolai szintű pedagógus képesítés, vagy

§         egyetemi/főiskolai szintű mérnöki képesítés, vagy

§         egyetemi/főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat bemutatásával igazolt idegennyelv-ismeret,

§         közbeszerzési referens Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival),

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,

§         vezetői gyakorlat igazolása,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását,

§         nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e.

§         a csatolandó iratokat a pályázattal együtt határidőben be kell nyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Gábor, valamint Göldner-Vass Szilvia nyújt, a (62) 564-110, illetve (62) 564-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62529/2014. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62529/2014., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Göldner-Vass Szilvia, Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Mfszt. 11 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján, a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szegedvaros.hu - 2014. december 19.

§         Délmagyarország c. napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot három példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.20.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom