Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1176 napja lejárt

Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közösségi- Közművelődési Színtér és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5948 Kaszaper, Árpád utca 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közösségi kulturális rendezvények, állami, nemzeti ünnepek rendezésében közreműködés, az intézmény programjának szervezése, könyvtári feladatok irányítása. Kaszaper község közművelődési, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárása, gondozása, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megismerése. Civil szervezetetek segítése. Pályázati források kihasználása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         közművelődési végzettség - - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Könyvtárosi végzettség - - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés alapján

§         Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány,) kulturális mediátor diploma, oklevél

§         Nem szakirányú egyetemi végzettségű pályázó esetén felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga

§         Legalább 5 éves szakmai gyakorlat

§         kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása,

§         VAGY a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B § bekezdésében foglaltak szerint

§         Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy

§         Nem szakirányú egyetemi végzettségű pályázó esetén felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga

§         főiskolai könyvtárosi képzettséggel.

§         Rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával (Ez alól a képviselő-testület felmentést adhat megfelelő szakmai végzettség esetén.)

§         Legalább 5 éves szakmai gyakorlat

§         Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

§         A 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat.

§         Mind a 6/A. § mind a 6/B. § esetében büntetlen előélet, magyar nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§         Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata.

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerhetik.

§         kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása,

§         Szakmai gyakorlat igazolása (erre alkalmasak a kinevezési, megszüntető okiratok fénymásolatai)

§         Nyilatkozat, kéri-e zárt ülés tartását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giliczó Pálné nyújt, a 06-30/ 525 0088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 980-4/2014 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Kaszaper Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 980-4/2014, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

§         Elektronikus úton Giliczó Pálné részére a giliczo.palne@kaszaper.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Giliczó Pálné, Békés megye, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a személyes meghallgatást követően - a jogszabályokban előírt bíráló bizottság véleményének ismeretében - bírálja el és dönt a pályázat nyerteséről, de fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A képviselő-testület 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kaszaper Község Honlapja - 2014. december 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.30.