Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1147 napja lejárt

Dombóvár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvár Város Könyvtára
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 16-tól 2020. július 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzati fenntartású Dombóvár Város Könyvtára települési nyilvános könyvtár szakmai, gazdasági-műszaki feladatainak koordinálása, irányítása, ellenőrzése. A könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak, kivéve ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a magasabb vezetői megbízását megelőzően elvégezte.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, könyvtáros, informatikus-könyvtáros,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         felsőfokú iskolai végzettség, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség (könyvtáros, informatikus-könyvtáros), vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség

§         a felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek, vagy a nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább 10 éves szakmai gyakorlat

§         az intézményben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség, továbbá a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         magyar állampolgárság, vagy ha a pályázó külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         a pályázónak a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással szükséges rendelkeznie

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tillman Anikó nyújt, a +36-74-564-504 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./355/2015 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./355/2015, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Szabó Loránd polgármester, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az előkészítő bizottság véleményezi, ennek keretében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül meghallgatja. Az előkészítő bizottság véleménye alapján az érvényes pályázatokat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.dombovar.hu - 2015. március 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./355/2015, a beosztás megnevezését: igazgató, valamint a következőt: „Postázóban nem bontható fel!”. A munkáltatóval kapcsolatban bővebb információ a www.dombovar.hu és a www.vkd.hu honlapon található.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.03.