Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Igazgató


  • A hirdetés 1063 napja lejárt

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
-->
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. május 2-től - 2015. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A város közgyűjteményi, közművelődési és turisztikai életének szervezése, lapjának felelős kiadója. Kapcsolatot tart a fenntartóval és a költségvetés keretein belül gondoskodik a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         A fenti pontban megjelölt végzettségének megfelelő feladatkörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

§         Határozottság, önállóság, jó döntési képesség,

§         Jó kommunikációs képesség,

§         Jó kapcsolatépítő- és tartó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázatot 3 példányban kell benyújtani, csatolni kell a

§         intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget és gyakorlatot igazoló okiratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakembereknek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló rendelet szerinti akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot (kivéve, ha a 150/1992. (IX.20.) Korm. rendelet 6/G.§ (3) bekezdése szerinti mentesség vonatkozik rá).

§         részletes szakmai önéletrajz

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/386-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.1347/2015 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.1347/2015, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat szakértői bíráló bizottság hallgatja meg, melynek írásba foglalt véleményét mérlegelve a Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapja - 2015. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.21.