Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1176 napja lejárt

Zagyvarékas Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. május 01. napjától-2016.április 30. napjá –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. május 01.napjától-2016.április 30.napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

intézmények igazgatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség valamint főiskolai könyvtárosi képzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot, az iskolai végzettséget/- ket igazoló oklevél hitelesített másolatát,az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot

§         nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyaggal összefüggésben hozzájárul;vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti; nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá.

§         nyilatkozatot arról, hogy megbízását követő két éven belül a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM szerint: akkreditált államháztartási és vezetési – szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam elvégzi

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rédei Róbert nyújt, a 06/56/540-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 280-4/2015 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 280-4/2015, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Rédei Róbert, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási és véleményezési időszak utáni soros Képviselő-testületi ülés 2015. április 30. A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással e

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.zagyvarekas.hu - 2015. március 16.

§         Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2015. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.27.