Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1226 napja lejárt

Szarvas város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. augusztus 1. -- 2020. július 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1. - 2020. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Vajda Péter utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátást, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, felelős az intézmény szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirűnyú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,

§         tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyako nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         legalább 10 év szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         legalább 5 év vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         büntetlen előélet

§         magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

§         a Kjt-ben foglalt, a közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó kizáró okok hiánya

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

§         a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési program

§         végzettséget, valamint az egyéb képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boross Árpád Bence nyújt, a 66/311-122 - 112-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szarvas város Önkormányzata címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/17/2015. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szarvas város Önkormányzata címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/17/2015., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Babák Mihály polgármester, Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról és a magasabb vezetői megbízásról a jogszabályokban foglaltak szerint Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szarvas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.10.
Iratkozzon fel állásértesítőre