Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgató


  • A hirdetés 1056 napja lejárt

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúszoboszlói Városi Televízió
-->
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését. A Városi Televízió főszerkesztői feladatainak ellátása. Gondoskodás a műsorok elkészítéséhez szükséges szakmai-technikai háttér biztosításáról. Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat. Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, legalább szakirányú főiskolai végzettség ,

§         szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Költségvetési intézményben szerzett vezetői gyakorlat, televíziónál, vagy stúdióban szerzett szakmai gyakorlat, helyi ismeret, helyi kötődés, illetve erre irányuló szándék

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések. Részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló hiteles oklevél másolat. Büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre nyújt, a 52 557-365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. "A" épület I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9125/2015. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9125/2015., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véelményezés után - a véleményezési határidő lejártát követően első rendes ülésén bírálja a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         helyi televízió - 2015. június 30.

§         hivatalos honlap - 2015. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kizárólag postai úton Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete címére, Dr. Sóvágó László polgármester nevére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.sz."A" ép.I.em.109.szoba) lehet benyújtani. Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9125/2015. valamint a beosztás megnevezését: igazgató

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajduszoboszlo.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.01.