www.topjob.hu

igazgatóhelyettes (magasabb vezető)


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 331 napja lett aktiválva

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár
-->
igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 09. 01. napjától 2022. 08. 31. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Sport utca 32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai elvégzése mellett az igazgató távolléte esetén az intézmény irányítói, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak (kivéve: munkáltatói jogkör gyakorlása) ellátása, valamint az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetem,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság

        kiemelkedő közművelődési tevékenység

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki

        felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség

        a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,

        Kiváló szintű önállóság, szorgalom, precizitás, kiemelkedő munkabíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről

        iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot

        szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolata

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csorba Csaba igazgató nyújt, a 06-48/521-053 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Sport utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U.5/U505/2/2/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgatóhelyettes (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Sport utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U.5/U505/2/2/2017., valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettes (magasabb vezető).

        Személyesen: Csorba Csaba igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Sport utca 32. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az igazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sajó Televízió - 2017. július 26.

        www.sajoszentpeter.hu - 2017. július 26.

        spmsk.hu - 2017. július 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idejű kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik. Betöltendő munkakör: közművelődési szakember I., II. A munkáltató szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.spmsk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.29.