Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgatóhelyettes


  • A hirdetés 1035 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
-->
igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelés szóló 2011. évi CXC. törvény és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetésben, irányításban, takarékos gazdálkodásban, döntés előkészítésében való részvétel, az intézményvezető munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, /Egyetemi szintű iskolai végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésben meghatározott képzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         magyar állampolgárság

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

§         intézményvezető helyettesítésre vonatkozó olyan program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

§         három hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány másolata a büntetlen előélet igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazott jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dani Béla Péter igazgató nyújt, a 54-541-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/368-1/2015 , valamint a beosztás megnevezését: igazgatóhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. út 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/368-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat határidő előtti visszavonásának jogát, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a tankerület fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.20.