Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

igazgatóhelyettesi


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Pannon Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Pannon Egyetem Gazdasági és Műszaki Igazgatóság
--> Pénzügyi Főosztályán

igazgatóhelyettesi

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2017.12.01-től legalább 3, legf. 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgatóhelyettes feladata az Egyetem pénzügyi, számviteli, kontrolling tevékenységének szervezése, koordinálása, ellenőrzése. Az igazgatóhelyettes felelős: a Pénzügyi Főosztály munkafolyamatainak irányításáért, az Intézmény költségvetésének elkészítéséért, végrehajtásáért, monitoringjáért, a gazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlásának koordinálásáért, a pénzeszközök hatékony felhasználásának ellenőrzéséért, a követelések, kötelezettségvállalások nyilvántartásáért, a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításáért, a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítéséért, rendszeres karbantartásáért, a törvényi előírásoknak megfelelő, a Pannon Egyetem vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről megbízható és valós összképet adó beszámoló készítéséért, a gazdasági döntéseket megalapozó elemzések elkészítéséért, a pénzügyi központokra (költségviselőkre) delegált gazdálkodás rendszerének működtetéséért, az Egyetem projektek-tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi-nyilvántartási-, elszámolási folyamatok hatékony és eredményes működtetéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        A pályázó rendelkezzék felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel, költségvetési szervnél szerzett több éves igazolt szakmai gyakorlattal.

        A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felsőoktatásban szerzett vezetői tapasztalat, mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz (aláírt),

        formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.

        kísérőlevél (Kancellár Úrnak címezve, hivatkozva a pályázat kiírás megjelenési helyére, idejére),

        pályázat (a szervezeti egység vezetésével kapcsolatos tervek, elképzelések),

        igazolás(ok) költségvetési szervnél szerzett több éves szakmai gyakorlatról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06-88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0950 , valamint a beosztás megnevezését: igazgatóhelyettesi.         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0950, valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettesi.

vagy

        Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pannon Egyetem honlapja - 2017. augusztus 4.

        Egyetemi Körlevél - 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról letölthetők (Álláspályázatok menüpontból), további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: 88/624-236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre